Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LET'S BAKE

 

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Let's Bake z siedzibą w Elblągu, ul. Wyczółkowskiego 9/14, NIP: 741 206 66 67 , tel:  661 483 491 email: biuro@letsbake.pl.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej, Inpostu lub firmy kurierskiej).

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3.  W przypadku wyboru przez klienta opcji dostawy listem nierejestrowanym (ekonomicznym lub priorytetowym) sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie listu przez Pocztę. List taki wysyłany jest na wyłączne ryzyko kupującego. Kupujący, może zmienić formę dostawy na inną formę dostawy poprzez niezwłoczne poinformowanie sklepu i dokonanie dopłaty zgodnie z cennikiem dostaw

4. W przypadku zakupu przez klienta produktów szklanych i ceramicznych, oraz wyborze dostawy wykonywanej przez Pocztę Polską (a nie firmę kurierską) sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przedmiotu. Przedmiot taki wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej na wyłączne ryzyko kupującego. Kupujący, może zmienić formę dostawy na inną formę dostawy poprzez niezwłoczne poinformowanie sklepu i dokonanie dopłaty zgodnie z cennikiem dostaw.

5. W przypadku zakupu przez klienta produktów wrażliwych na uszkodzenia (np. dekoracje cukiernicze, puszki metalowe, foremki plastikowe itp.), oraz wyborze dostawy w kopercie sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przedmiotu. Przedmiot taki wysyłany jest na wyłączne ryzyko kupującego. Kupujący, może zmienić formę dostawy na dostawę paczką poprzez niezwłoczne poinformowanie sklepu i dokonanie dopłaty zgodnie z cennikiem dostaw.

6.  Firmą kurierską odpowiedzialną za dostawy zamówionych produktów jest Siódemka. Klient przed wyborem opcji dostawy firmą kurierską zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przewoźnika znajdującym się na jego stronie internetowej. Klient wybierając opcję dostawy kurierem akceptuje regulamin świadczenia usług przewoźnika.

7. W przypadku nieodebrania przez klienta przesyłki i nie przesłania w ciągu 14 dni od dnia pierwszej próby doręczenia przedmiotu, oświadczenia o odstąpieniu umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość, klient jest zobowiązany do odebrania na swój koszt, przedmiotu w terminie 7 dni od dnia jego powrotu. W przypadku nieodebrania w tym terminie, zapłacona przez klienta kwota zostanie zwrócona na wskazane przez niego konto bankowe w ciągu 7 dni, pomniejszona o koszty przesyłki, zwrotu i koszty przelewu zwrotnego. Ponowne wysłanie zamówionego przedmiotu, może nastąpić po przelaniu przez klienta ponownych kosztów przesyłki (wg cennika dostaw) oraz kosztu zwrotu przesyłki.

 

§5

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz protokołu szkody sporządzonego w obecności przewoźnika. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności przewoźnika stanu przesyłki  i w razie stwierdzenia uszkodzenia lub braku, do sporządzenia protokołu szkody. W przypadku braku protokołu reklamacje będą rozpatrywane negatywnie. 

2. W przypadku niezgodności towaru z umową (wada fabryczna lub opis niezgodny ze stanem faktycznym) Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia niezgodności. Opis niezgodności wraz z oświadczeniem o formie preferowanej rekompensaty musi byś zgłoszony do Sklepu drogą e-mailową wcześniej, przed wysyłką towaru.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6. W przypadku uszkodzenia produktu w czasie transportu klient wszczyna procedurę reklamacyjną, w przypadku zaginięcia sprzedawca (nie dotyczy produktów wysyłanych listem ekonomicznym i priorytetowym - Poczta Polska w przypadku takich przesyłek nie przyjmuje reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy (dotyczy jedynie osób fizycznych).

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą e-mailową. W odpowiedzi otrzymasz wzór  oświadczenia,  które prosimy wypełnić I dołączyć do odsylanego produktu.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Dopuszcza sie otwracie opakowania w celu obejrzenia zawartosci. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu. Produkt musi być nieuszkodzonym,  bez śladów użytkowania. 

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W przypadku zakupu kilku przedmiotów, a zwrotu części, koszt transportu zostanie zwrócony proporcjonalnie.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

   

§7 

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informację w Polityce Prywatności.

{nocache:385eba4233464616fc8fc4593ed29228#0}
Click Shop | Hosting home.pl